Product Tag - kiểm tra ion k+ trong mẫu lỏng

  • BÚT ĐO ION KALI

    0 out of 5

    Bút đo ion Kali là thiết bị bỏ túi tiện lợi, có thể mang đi di chuyển đi hiện trường một cách dễ dàng. Bút đo ion Kali của Horiba có thể đo được với nhiều dạng mẫu như: Rắn, lỏng và cả mẫu bột. Bút đo ion Kali có thể đo mà k cần đến cốc đo mà chỉ cần nhỏ vài giọt vào bộ cảm biến của bút là có thể cho ra kết quả.