Product Tag - test pH

  • TEST pH

    0 out of 5

    Trong nuôi trồng thủy sản pH ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sự phát triển của tôm cá, sinh vật trong ao…. Vì vậy kiểm soát chỉ số pH là vấn đề quan trọng và phải kiểm tra thường xuyên.

    Test pH Sera chuyên dùng để kiểm tra độ pH trong môi trường nước. Bộ test gọn nhẹ, dễ sử dụng và cho kết quả nhanh.